Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Góp Ý

 
  
  
Nội dung
  
Đồng Thị Hồng Vân
Tôi vào phần nộp báo cáo online thì luôn bị báo lỗi như sau:
"Lỗi đã xảy ra trong khi tải biểu mẫu.
Bấm Thử Lại để thử tải lại biểu mẫu này. Nếu lỗi này vẫn xảy ra, hãy liên hệ với đội hỗ trợ của Web site.
Bấm Đóng để thoát khỏi thông báo này."
Xin hướng dẫn cách khắc phục.
  
nguyễn thanh phong
đề nghị duyệt báo cáo của công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 đã nộp từ tháng 6/2016 nhưng chưa được duyệt
  
Huỳnh Kim Thái Bình
Hệ thống sai chính tả, chữ sai số 7 "bẫy", sửa lại là "bảy".

Thanks,
  
Nguyễn Văn Thành
Trang web có giao diện hiện đại và dễ sử dụng
  
Nguyễn Văn Vũ
Nộp báo cáo thông báo nộp thành công mà khi tiềm kiếm thì không có!
  
Dịch Vụ Công Ích Quận 6
cho hỏi các báo như tình hình sử dụng lao động phải làm số liệu tại đây phải không, nếu ký tên thì ký làm sao. ở đây chỉ có giám đốc chức danh ở biểu mẫu ghi tổng giám đốc. Các báo cáo của kiểm soát viên thì sao nộp ở đâu, và một số báo cáo khác như báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động.
 

 Góp Ý

 
Edit
  
  
  
  
Nội dung
  
 
  
Đồng Thị Hồng Vân 0908318715donghongvan27@yahoo.com
Tôi vào phần nộp báo cáo online thì luôn bị báo lỗi như sau:
"Lỗi đã xảy ra trong khi tải biểu mẫu.
Bấm Thử Lại để thử tải lại biểu mẫu này. Nếu lỗi này vẫn xảy ra, hãy liên hệ với đội hỗ trợ của Web site.
Bấm Đóng để thoát khỏi thông báo này."
Xin hướng dẫn cách khắc phục.
14/04/2017 4:27 CH
 
  
nguyễn thanh phong
đề nghị duyệt báo cáo của công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 đã nộp từ tháng 6/2016 nhưng chưa được duyệt
29/07/2016 11:57 SA
 
  
Huỳnh Kim Thái Bình
Hệ thống sai chính tả, chữ sai số 7 "bẫy", sửa lại là "bảy".

Thanks,
19/01/2016 3:25 CH
 
  
Nguyễn Văn Thành
Trang web có giao diện hiện đại và dễ sử dụng
12/03/2015 8:57 SA
 
  
Nguyễn Văn Vũ0976787414nvvu.tnxp@tphcm.gov,vn
Nộp báo cáo thông báo nộp thành công mà khi tiềm kiếm thì không có!
10/03/2015 9:44 SA
 
  
Dịch Vụ Công Ích Quận 638767643dvci.q6@tphcm.gov.vn
cho hỏi các báo như tình hình sử dụng lao động phải làm số liệu tại đây phải không, nếu ký tên thì ký làm sao. ở đây chỉ có giám đốc chức danh ở biểu mẫu ghi tổng giám đốc. Các báo cáo của kiểm soát viên thì sao nộp ở đâu, và một số báo cáo khác như báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động.
08/01/2015 2:42 CH