Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họ và tên

Tống Xuân Phú

Địa chỉ

Phụ Trách Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Nông nghệp Sài Gòn TNHH Một Thành viên
189 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Số điện thoại

0908425669

Email

ptckttctnnsg@gmail.com

Chủ đề

NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG VÀ NĂM

Nội dung

Kính gửi : Các Anh, Chị
Khi nộp Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm của đơn vị, cổng báo là đơn vị đã nộp báo cáo thành công nhưng để làm sao được bên cổng thông tin xác nhận giúp cho Tổng công ty là đã ban hành xem như chấp nhận báo cáo Tổng cty đã nộp.
Vì từ năm 2017+2018+2019 đều không thấy báo về tình trạng đã nhận báo cáo của Tổng công ty như những đơn vị Tổng cty khác, kính mong các ANh, Chị hướng dẫn giúp để Tổng công ty NN Sài Gòn thực hiện theo đúng quy định.

Công Ty

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công Ty

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Attachments

Created at 19/08/2020 7:27 CH by System Account
Last modified at 19/08/2020 7:27 CH by System Account