Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họ và tên

Dịch Vụ Công Ích Quận 6

Địa chỉ

42-44 đường Chợ Lớn phường 11, Quận 6.

Số điện thoại

38767643

Email

dvci.q6@tphcm.gov.vn

Chủ đề

hỏi về nộp báo cáo tình hình thu nhập thực nhận của viên chức QLDN và tình hình sử dụng lao động cũng như các báo cáo khác

Nội dung

cho hỏi các báo như tình hình sử dụng lao động phải làm số liệu tại đây phải không, nếu ký tên thì ký làm sao. ở đây chỉ có giám đốc chức danh ở biểu mẫu ghi tổng giám đốc. Các báo cáo của kiểm soát viên thì sao nộp ở đâu, và một số báo cáo khác như báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động.

Công Ty

tnhh mtv dịch vụ công ích Quận 6

Công Ty

tnhh mtv dịch vụ công ích Quận 6

Attachments

Created at 08/01/2015 2:42 CH by System Account
Last modified at 08/01/2015 2:42 CH by System Account