Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan ban hành

Sở Thông tin và Truyền thông

Số ký hiệu

Slide hướng dẫn

Ngày ban hành

23/12/2015

Trích yếu

Slide hướng dẫn cập nhật hệ thống công khai tài chính doanh nghiệp

Loại Báo Cáo

Hướng dẫn

Attachments

Gioi thieu he thong Cong khai tai chinh v6.pdf    
Content Type: Item
Created at 25/12/2015 2:00 CH by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht
Last modified at 25/12/2015 2:02 CH by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht