Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VĂN BẢN PHÁP QUY

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
36/2014/QĐ-TTg2014-06-18 00:00:00về Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
171/2013/TT-BTC2013-11-20 00:00:00về việc hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 23/06/2013 của Chính phủ
61/2013/NĐ-CP2013-06-25 00:00:00Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước
71/2013/NĐ-CP2013-07-11 00:00:00Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
51/2013/NĐ-CP2013-07-01 00:00:00Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên
50/2013/NĐ-CP2013-05-14 00:00:00Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
99/2012/NĐ-CP2012-11-15 00:00:00Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
25/2010/NĐ-CP2010-03-19 00:00:00Về chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
129/2004/NĐ-CP2004-05-31 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
1734/QĐ-UBND2011-04-05 00:00:00Về việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ đối với các TCty, Cty TNHH một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con và Cty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ

VĂN BẢN PHÁP QUY

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Loại báo cáo Tải về
Slide hướng dẫn 23/12/2015 Slide hướng dẫn cập nhật hệ thống công khai tài chính doanh nghiệpSở Thông tin và Truyền thôngHướng dẫnGioi thieu he thong Cong khai tai chinh v6.pdf
6076/UBND-CNN19/11/2014 Về việc thực hiện Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuUBND T.P Hồ Chí MinhCông vănCV 6076.pdf
36/2014/QĐ-TTg18/06/2014 về Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuChính phủQuyết địnhQd 36-TTg.pdf
171/2013/TT-BTC20/11/2013 về việc hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 23/06/2013 của Chính phủBộ Tài chínhThông tư_171_2013_TT-BTC.PDF
71/2013/NĐ-CP11/07/2013 Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệChính phủNghị định71-nd.pdf
51/2013/NĐ-CP01/07/2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viênChính phủNghị định51-nd.pdf
61/2013/NĐ-CP25/06/2013 Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nướcChính phủNghị định61-nd.pdf
50/2013/NĐ-CP14/05/2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuChính phủNghị định50-nd.pdf
99/2012/NĐ-CP15/11/2012 Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệpChính phủNghị địnhNDCP_99_2012.pdf
1734/QĐ-UBND05/04/2011 Về việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ đối với các TCty, Cty TNHH một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con và Cty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏUBND T.P Hồ Chí MinhNghị địnhBC CCTCDN.pdf
117/2010/TT-BTC05/08/2010 hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuBộ Tài chínhNghị địnhTT 117-2010-BTC.pdf
25/2010/NĐ-CP19/03/2010 Về chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữuChính phủQuyết định98389_ND25CP.pdf
15/2006/QĐ-BTC20/03/2006 Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệpBộ Tài chínhThông tưQD15_che_do_ke_toan_moi_2006.pdf
129/2004/NĐ-CP31/05/2004 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanhChính phủQuyết địnhnghi-dinh-so-129-2004-nd-cp-ngay-31-5-2004.pdf