Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

THỐNG KÊ BÁO CÁO

STT Tên báo cáo Doanh Nghiệp Năm báo cáo Kỳ báo cáo Nhóm báo cáo Tình trạng
1 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Củ Chi 2023 Năm 2023 Báo cáo tài chính Đã ban hành
2 Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệp Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương 2024 Tháng 2 Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp Đã ban hành
3 Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao động Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương 2024 Tháng 2 Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp Đã ban hành
4 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7 2023 Năm 2023 Báo cáo tài chính Đã ban hành
5 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp 2023 Năm 2023 Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
6 Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệp Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương 2024 Tháng 1 Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp Đã ban hành
7 Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao động Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương 2024 Tháng 1 Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp Đã ban hành
8 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 2023 Năm 2023 Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp Đã ban hành
9 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp 2023 Năm 2023 Báo cáo tài chính Đã ban hành
10 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh 2023 Năm 2023 Báo cáo tài chính Đã ban hành
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang tiếp theo Trang cuối