Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

THỐNG KÊ BÁO CÁO

STT Tên báo cáo Doanh Nghiệp Năm báo cáo Kỳ báo cáo Nhóm báo cáo Tình trạng
1 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn-TNHH MTV 2020 Năm 2020-6 Tháng Báo cáo tài chính Đã ban hành
2 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
3 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn -TNHH MTV 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
4 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
5 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM 2020 Năm 2020-6 Tháng Báo cáo tài chính Đã ban hành
6 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn-TNHH MTV 2020 Năm 2020-6 Tháng Báo cáo tài chính Đã ban hành
7 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
8 Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao động Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương 2020 Tháng 7 Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp Đã ban hành
9 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận 2019 Năm 2019 Báo cáo tài chính Đã ban hành
10 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung 2020 Năm 2020-6 Tháng Báo cáo tài chính Đã ban hành
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang tiếp theo Trang cuối