Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

THỐNG KÊ BÁO CÁO

STT Tên báo cáo Doanh Nghiệp Năm báo cáo Kỳ báo cáo Nhóm báo cáo Tình trạng
1 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
2 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
3 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
4 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
5 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
6 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
7 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành -TNHH MTV 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
8 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
9 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn-TNHH MTV 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
10 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn 2020 Năm 2020 Báo cáo tài chính Đã ban hành
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang tiếp theo Trang cuối