Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Liên hệ

 
Liên hệ

Các đơn vị tham gia vào hệ thống:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
59 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
(84-8) 35 .202.727 / 35 202323 / 38 223651/
38 223653 / 38 224875 / 38 225381
(84-8) 35 202424
SỞ SỞ TÀI CHÍNH
142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3.
39304504;
39304663;
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
159 Pasteur, Quận 3.
(84-08) 3829 1302,
(84-08) 3829 4032,
SỞ NỘI VỤ
86B Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
123, Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
(84-8) 39 327167 | (84-8) 39 327167
(84-8) 39 325 619