Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

THỐNG KÊ BÁO CÁO

STT Tên báo cáo Doanh Nghiệp Năm báo cáo Kỳ báo cáo Nhóm báo cáo Tình trạng
1 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 2022 Năm 2022 Báo cáo tài chính Đã ban hành
2 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM 2022 Năm 2022-6 Tháng Báo cáo tài chính Đã ban hành
3 Công bố thông tin bất thường Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM 25/10/2022:04:12 Bất thường Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
4 Công bố thông tin bất thường Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM 21/10/2022:03:53 Bất thường Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
5 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM 2022 Năm 2022 Báo cáo tài chính Đã ban hành
6 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Tổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY) 2021 Năm 2021 Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
7 Công bố thông tin bất thường Tổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY) 06/09/2022:03:23 Bất thường Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
8 Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng Tổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY) 2022 Năm 2022-6 Tháng Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
9 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành -TNHH MTV 2022 Năm 2022 Báo cáo tài chính Đã ban hành
10 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè 2022 Năm 2022 Báo cáo tài chính Đã ban hành
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang tiếp theo Trang cuối