Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

THỐNG KÊ BÁO CÁO

STT Tên báo cáo Doanh Nghiệp Năm báo cáo Kỳ báo cáo Nhóm báo cáo Tình trạng
1 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 2024 Năm 2024 Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp Đã ban hành
2 Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệp Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương 2024 Tháng 4 Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp Đã ban hành
3 Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao động Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương 2024 Tháng 4 Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp Đã ban hành
4 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn -TNHH MTV 2023 Năm 2023 Báo cáo tài chính Đã ban hành
5 Công bố thông tin bất thường Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh 17/04/2024:02:08 Bất thường Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
6 Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệp Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương 2024 Tháng 3 Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp Đã ban hành
7 Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao động Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương 2024 Tháng 3 Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp Đã ban hành
8 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM 2023 Năm 2023 Báo cáo tài chính Đã ban hành
9 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM 2023 Năm 2023 Báo cáo tài chính Đã ban hành
10 Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp Tổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY) 2023 Năm 2023 Báo cáo tài chính Đã ban hành
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang tiếp theo Trang cuối