Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Thông Báo

 
  
Content
  

​Ngày 20/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 171/2013/TT-BTC hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ. Thông tư quy định, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công khai thông tin tài chính thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý sau: Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu thực hiện việc công khai thông tin tài chính chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định hoặc thông tin, số liệu công khai thông tin tài chính sai sự thật.​

  
UBND TPHCM giao Chánh Thanh tra TP nghiên cứu nội dung Công văn số 2546/TTCP-KHTCTH ngày 21-10-2014 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2015 và Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2015 của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2015 của Thanh tra TP; báo cáo đề xuất trình UBND TP xem xét, phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.
  
UBND TPHCM đã quyết định thành lập Tổ tư vấn về mỹ thuật Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP, do Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận làm Tổ trưởng.
Tổ tư vấn có trách nhiệm góp ý, hỗ trợ chỉnh sửa mẫu phác thảo, giám sát quá trình thực hiện của tác giả, tư vấn về mặt chuyên môn mỹ thuật tượng đài cho Thành ủy, UBND TP để mẫu tượng đài đạt giá trị nghệ thuật cao nhất; thường xuyên báo cáo Thành ủy, UBND TP trong quá trình triển khai thực hiện.
  

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Tổ Công tác thực hiện rà soát quy hoạch lộ giới đường trên địa bàn TP phối hợp với UBND các quận-huyện khẩn trương rà soát, xem xét để thống nhất danh mục các tuyến đường đề xuất không thực hiện theo lộ giới quy hoạch, giữ nguyên theo đường hiện hữu; điều chỉnh lộ giới hoặc hủy bỏ không thực hiện các đường dự phóng.

  

​​Theo đó, tập sách đối ngoại "TPHCM - Hội nhập và Phát triển" năm 2014 là ấn phẩm thể hiện đường lối và chính sách đối ngoại được đúc kết qua hơn 25 năm đổi mới của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng va Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế...