Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO CHỦ SỞ HỮU CÔNG BỐ

Báo cáo Năm Tải về
Quyết định giao chỉ tiêu2020QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Tong Cong ty Xay dung Sai Gon.txt
Quyết định giao chỉ tiêu2019QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV.pdf
Báo cáo Tài chính năm 20192019Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn - Hợp nhất - 2019.pdf
Quyết định giao chỉ tiêu2018QĐ giao chỉ tiêu 2018_Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.pdf
Báo cáo tài chính 6 tháng của Doanh nghiệp2018BCTC_6TH_2018_Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.pdf
Báo cáo Tài chính năm 20182018TMSG-BCTC 2018 me.pdf
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp2017BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV - mẹ.pdf
Quyết định giao chỉ tiêu2017Giao chỉ tiêu 2017 - Tổng CTy Xây dựng Sài Gòn.pdf
Báo cáo tài chính năm 20172017BCTC_Tổng_hợp_2017_Công_ty_Vàng_Bạc_Đá_Quý_Sài_Gòn.pdf.pdf
Kế hoạch giám sát tài chính năm 2016 đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu, Quỹ phát triển nhà Thành phố, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố2016Kế hoạch giám sát tài chính năm 2016.PDF
Quyết định về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 - đợt 12016Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 - đợt 1.PDF
Quyết định về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 - đợt 22016Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 - đợt 2.PDF
Quyết định về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 - đợt 32016Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 - Fosco.pdf
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp2016Tong Cong ty Xay dung SG.pdf
Báo cáo tài chính năm 2016 của Doanh nghiệp2016BCTCHN (KTĐL) 2016 - Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn.PDF
Công khai tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 20162016CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP NĂM 2016.pdf
Bao cáo tổng hợp tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của các Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố2015Bao cao tai chinh 6 thang dau nam 2015.PDF
Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 6 tháng đầu năm 2015 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố2015Bao cao ket qua hoat dong 6 thang dau nam 2015.PDF
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước2015Bao cao giam sat tai chinh 6 thang dau nam 2015 cua cac doanh nghiep 100 phan tram von nha nuoc.PDF
Tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp2015Tinh hinh dau tu von nha nuoc vao doanh nghiep nam 2015.PDF
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (biểu số 06.B Thông tư 200/2015/TT-BTC)2015Ket qua hoat dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep nam 2015_06.B.PDF
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (biểu số 06.C Thông tư 200/2015/TT-BTC)2015Ket qua hoat dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep nam 2015 - 06.C.PDF
Báo cáo tài chính năm 2015 của doanh nghiệp20159.T.Thương Mại - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf
Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính năm 2014 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố2014Bieu 1.pdf
Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố2014Bieu 2.PDF
Báo cáo tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính năm 2014 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố2014Bieu 3.PDF
Quyết định về việc giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Hùng Vương2014Quyet dinh giam sat tai chinh dac biet doi voi Cong ty Che bien thuc pham xuat khau Hung Vuong.PDF
Báo cáo giám sát tài chính năm 2014 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước2014Bao cao giam sat tai chinh nam 2014 cua cac doanh nghiep 100 von nha nuoc.PDF
Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý năm 2013 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố2013Bieu 4.PDF