Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO CHỦ SỞ HỮU CÔNG BỐ

Báo cáo Năm Tải về
Năm 20232023dt_qd_ub_cong_khai_qt2021_va_dt2023.doc
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 3 tháng; 6 tháng; 9 tháng, 12 tháng năm 2023202371816cstc10102023cong_khai_thuc_hien_ngan_sach_09_thang_dau_nam_2023cvubdasuasigned.pdf
Báo cáo Tài chính năm của doanh nghiệp2023BCTC SAMCO 2023-Cong ty me.PDF.pdf
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp; Quyết định giao chỉ tiêu, xếp loại và đánh giá doanh nghiệp202325941_qd_giao_chi_tieu_xldn_2023_phu_nhuansigned.pdf
Biểu số 6: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 20232023
Biểu số 5: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng/năm 20232023566(09-QD-DVCIQ5).pdf
Biểu số 4: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội(Nếu có) năm 20232023
Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 202320231321 - 1322 - 1323 - CTY-KH 22.12.2023.signed.pdf
Năm 20224729qd_signed.pdf
Biểu số 2: Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 202220228800vp_signed.pdf
Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20222022signed_22_117272022121143413.pdf
Biểu số 4: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội(Nếu có) năm 20222022
Biểu số 5: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng/năm 20222022
Biểu số 6: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022202227. DVCI QUẬN 2.pdf
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp; Quyết định giao chỉ tiêu, xếp loại và đánh giá doanh nghiệp 20229. TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN-BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf
Báo cáo Tài chính năm của doanh nghiệp2022
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 20222022phu_luc_1__bao_cao_thuyet_minh.doc
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp20219. BCTC 6T2021- Tcty Thương mại Sài Gòn- Hợp nhất.pdf
Báo cáo tài chính năm20219.2 BCTC HN 2021 Thương mại Sài Gòn.pdf
Quyết định giao chỉ tiêu20219. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Cty Thoát nước Đô Thị.pdf
Quyết định giao chỉ tiêu2020QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Tong Cong ty Xay dung Sai Gon.txt
Báo cáo tài chính 6 tháng của Doanh nghiệp2020BCTC Hop nhat-6 thang 2020-Tong Cong ty Xay dung Sai Gon.pdf
Quyết định giao chỉ tiêu2019QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV.pdf
Báo cáo Tài chính năm 20192019Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn - Hợp nhất - 2019.pdf
Quyết định giao chỉ tiêu2018QĐ giao chỉ tiêu 2018_Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.pdf
Báo cáo tài chính 6 tháng của Doanh nghiệp2018BCTC_6TH_2018_Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.pdf
Báo cáo Tài chính năm 20182018TMSG-BCTC 2018 me.pdf
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp2017BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV - mẹ.pdf
Quyết định giao chỉ tiêu2017Giao chỉ tiêu 2017 - Tổng CTy Xây dựng Sài Gòn.pdf
Báo cáo tài chính năm 20172017BCTC_Tổng_hợp_2017_Công_ty_Vàng_Bạc_Đá_Quý_Sài_Gòn.pdf.pdf
Kế hoạch giám sát tài chính năm 2016 đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu, Quỹ phát triển nhà Thành phố, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố2016Kế hoạch giám sát tài chính năm 2016.PDF
Quyết định về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 - đợt 12016Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 - đợt 1.PDF
Quyết định về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 - đợt 22016Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 - đợt 2.PDF
Quyết định về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 - đợt 32016Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 - Fosco.pdf
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp2016Tong Cong ty Xay dung SG.pdf
Báo cáo tài chính năm 2016 của Doanh nghiệp2016BCTCHN (KTĐL) 2016 - Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn.PDF
Công khai tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 20162016CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP NĂM 2016.pdf
Bao cáo tổng hợp tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của các Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố2015Bao cao tai chinh 6 thang dau nam 2015.PDF
Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 6 tháng đầu năm 2015 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố2015Bao cao ket qua hoat dong 6 thang dau nam 2015.PDF
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước2015Bao cao giam sat tai chinh 6 thang dau nam 2015 cua cac doanh nghiep 100 phan tram von nha nuoc.PDF
Tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp2015Tinh hinh dau tu von nha nuoc vao doanh nghiep nam 2015.PDF
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (biểu số 06.B Thông tư 200/2015/TT-BTC)2015Ket qua hoat dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep nam 2015_06.B.PDF
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (biểu số 06.C Thông tư 200/2015/TT-BTC)2015Ket qua hoat dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep nam 2015 - 06.C.PDF
Báo cáo tài chính năm 2015 của doanh nghiệp20159.T.Thương Mại - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf
Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính năm 2014 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố2014Bieu 1.pdf
Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố2014Bieu 2.PDF
Báo cáo tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính năm 2014 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố2014Bieu 3.PDF
Quyết định về việc giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Hùng Vương2014Quyet dinh giam sat tai chinh dac biet doi voi Cong ty Che bien thuc pham xuat khau Hung Vuong.PDF
Báo cáo giám sát tài chính năm 2014 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước2014Bao cao giam sat tai chinh nam 2014 cua cac doanh nghiep 100 von nha nuoc.PDF
Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý năm 2013 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố2013Bieu 4.PDF