Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Báo cáo tài chính năm 2015 của doanh nghiệp

Năm

2015

Đơn vị

Sở Tài chính - Chi cục Tài chính doanh nghiệp

Tải về

1.T. Xây dựng - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
10.T. Du lịch - BCTC 2015 - Kiểm toán.PDF    
11.T. Bến Thành - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
12.Cty SJC - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
13.Cty Tân Thuận - BCTC 2015 - Chưa Kiểm toán.pdf    
14.T. Dược - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
15.Cty HFIC - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
16.Quỹ Phát triển nhà - BCTC 2015 -Kiểm toán.pdf    
17.Cty Thảo cầm viên SG - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
18.Cty Công viên cây xanh - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
19.Cty Thoát nước đô thị - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
2.T. Địa ốc - BCTC 2015 -Kiểm toán.pdf    
20.Quản lý khai thác - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
21.CI Thanh niên xung phong - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
22.Cty 27-7 - BCTC 2015 -Kiểm toán.pdf    
23.Cty MTĐT - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
24.Cty Fosco - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
25.Cty Hùng Vương - BCTC 2015 - Chưa Kiểm toán.pdf    
26.CI Quận 1 -BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
27.CI Quận 2 -BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
28.CI Quận 3 -BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
29.CI Quận 4 - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
3.T. Cơ Khí GTVT - BCTC 2015 - Kiểm toán.PDF    
30.CI Quận 5 -BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
31.CI Quận 6 -BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
32.CI Quận 7 -BCTC 2015 - Kiểm toán.PDF    
33.CI Quận 8 -BCTC 2015 - Kiểm toán.PDF    
34.CI Quận 9 -BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
35.CI Quận 10 -BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
36.CI Quận 11 -BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
37.CI Quận 12 -BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
38.CI Quận Bình Thạnh - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
39.CI Cần Giờ - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
40.CI Phú Nhuận - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
41.CI Quận Thủ Đức -BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
42.CI Quận Tân Bình -BCTC 2015 - Kiểm toán.PDF    
43.CI Củ Chi - BCTC 2015 - Kiểm toán.PDF    
44.CI Bình Chánh - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
45.CI Gò Vấp - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
46.CI Hóc Môn - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
47.CI Nhà Bè - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
4T. Cấp nước - BCTC 2015 - Kiểm toán.PDF    
5.T. Công nghiệp - BCTC 2015 -Kiểm toán.pdf    
6.T. Liksin - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
7.T. Nông Nghiệp - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
8.T. Văn Hóa - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
9.T.Thương Mại - BCTC 2015 - Kiểm toán.pdf    
 
Created at 06/10/2016 9:21 SA by Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Last modified at 06/10/2016 10:12 SA by Mai Nguyễn Thanh Tuyền