Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Hệ Thống Văn Bản

 
Edit
  
  
 Slide hướng dẫn 23/12/2015
 6076/UBND-CNN19/11/2014
 36/2014/QĐ-TTg18/06/2014
 171/2013/TT-BTC20/11/2013
 71/2013/NĐ-CP11/07/2013
 51/2013/NĐ-CP01/07/2013
 61/2013/NĐ-CP25/06/2013
 50/2013/NĐ-CP14/05/2013
 99/2012/NĐ-CP15/11/2012
 1734/QĐ-UBND05/04/2011
 117/2010/TT-BTC05/08/2010
 25/2010/NĐ-CP19/03/2010
 15/2006/QĐ-BTC20/03/2006
 129/2004/NĐ-CP31/05/2004
 

 Hệ Thống Văn Bản

 
Edit
Attachments
  
  
  
  
  
  
 AttachmentSlide hướng dẫn 23/12/2015Slide hướng dẫn cập nhật hệ thống công khai tài chính doanh nghiệpSở Thông tin và Truyền thôngHướng dẫn
 Attachment6076/UBND-CNN19/11/2014Về việc thực hiện Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuUBND T.P Hồ Chí MinhCông văn
 Attachment36/2014/QĐ-TTg18/06/2014về Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuChính phủQuyết định
 Attachment171/2013/TT-BTC20/11/2013về việc hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 23/06/2013 của Chính phủBộ Tài chínhThông tư
 Attachment71/2013/NĐ-CP11/07/2013Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệChính phủNghị định
 Attachment51/2013/NĐ-CP01/07/2013Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viênChính phủNghị định
 Attachment61/2013/NĐ-CP25/06/2013Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nướcChính phủNghị định
 Attachment50/2013/NĐ-CP14/05/2013Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuChính phủNghị định
 Attachment99/2012/NĐ-CP15/11/2012Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệpChính phủNghị định
 Attachment1734/QĐ-UBND05/04/2011Về việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ đối với các TCty, Cty TNHH một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con và Cty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏUBND T.P Hồ Chí MinhNghị định
1 - 10Next