Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp

Năm

2017

Đơn vị

Sở Tài chính Thành phố

Tải về

BCTC 6TH 2017 - Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương.PDF    
BCTC 6TH 2017 - Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV 27-7 TPHCM.PDF    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Bình Thạnh.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Cần Giờ.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Củ Chi.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn.PDF    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè.PDF    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 11.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 5.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 7.PDF    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 9.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Thủ Đức.PDF    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM.PDF    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận - hợp nhất.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận - mẹ.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Dịch vụ thủy lợi TPHCM.PDF    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn.PDF    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MTV VBĐQ Sài Gòn SJC.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Công ty TNHH MVT Dược Sài Gòn.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Bến Thành - TNHH MTV.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - hợp nhất.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - mẹ.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV - hợp nhất.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV - hợp nhất.PDF    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV - mẹ.PDF    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV - hợp nhất.pdf    
BCTC 6TH 2017 - Tổng CTy Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV - mẹ.pdf    
 
Created at 19/10/2017 12:15 CH by Quách Duy
Last modified at 19/10/2017 12:30 CH by Quách Duy