Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Quyết định giao chỉ tiêu

Năm

2017

Đơn vị

Ủy ban nhân dân Thành phố

Tải về

Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV 27-7.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV DVCI Hóc Môn.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV DVCI Phú Nhuận.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV DVCI Q10.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV DVCI Q3.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV DVCI Q5.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV DVCI Q6.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV DVCI Q9.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV FOSCO.PDF    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV Tân Thuận.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV Thanh niên Xung phong.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Tổng CTy Bến Thành.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Tổng CTy Cấp nước Sài Gòn.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Tổng CTy Địa ốc Sài Gòn.PDF    
Giao chỉ tiêu 2017 - Tổng CTy Du lịch Sài Gòn.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Tổng CTy Thương mại Sài Gòn.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Tổng CTy Văn hóa Sài Gòn.pdf    
Giao chỉ tiêu 2017 - Tổng CTy Xây dựng Sài Gòn.pdf    
 
Created at 24/10/2017 9:18 SA by Quách Duy
Last modified at 24/10/2017 9:23 SA by Quách Duy