Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Báo cáo tài chính năm 2017

Năm

2017

Đơn vị

Sở Tài chính Thành phố

Tải về

BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM_Riêng.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV 27_7 TPHCM.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Củ Chi.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Huyện Nhà Bè.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 11.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2.PDF    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4.PDF    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 5.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 7.PDF    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 9.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Thủ Đức.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận-Mẹ.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV QLKT Dịch vụ Thủy lợi TPHCM.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn.PDF    
BCTC 2017 (KTĐL)_Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_TCTy Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn.PDF    
BCTC 2017 (KTĐL)_Tổng Công ty Bến Thành_Mẹ.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV - HN.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV - Mẹ.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV - HN.PDF    
BCTC 2017 (KTĐL)_Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin TNHH MTV.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV - HN.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV - Mẹ.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV - Mẹ.PDF    
BCTC 2017 (KTĐL)_Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV_Mẹ.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV_Mẹ.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn TNHH MVT.pdf    
BCTC 2017 (KTĐL)_Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV_Mẹ.pdf    
BCTC riêng 2017 (KTĐL)_TCTy Du lịch Sài Gòn.PDF    
BCTC_Hợp_nhất_2017_Công_ty_27_7.pdf    
BCTC_Hợp_nhất_2017_Công_ty_Đầu_tư_Tài_Chính_Nhà_nước_TPHCM.pdf    
BCTC_Hợp_nhất_2017_Công_ty_Vàng_Bạc_Đá_Quý_Sài_Gòn.pdf    
BCTC_Hợp_nhất_2017_CTy_Tân_Thuận.pdf    
BCTC_Hợp_nhất_2017_TCTy_Địa_ốc Sài_Gòn.PDF    
BCTC_Hợp_nhất_2017_TCTy_Du_Lịch_Sài_Gòn.pdf    
BCTC_Hợp_nhất_2017_TCTy_Liksin.pdf    
BCTC_Hợp_nhất_2017_TCTy_Nông_Nghiệp_Sài_Gòn.pdf    
BCTC_Hợp_nhất_2017_TCTy_Thương_mại_Sài_Gòn.pdf    
BCTC_Hợp_nhất_2017_TCTy_Văn_Hóa_Sài_Gòn.pdf    
BCTC_Hợp_nhất_2017_TCTy_Xây_dựng_Sài_Gòn.pdf    
BCTC_Tổng_hợp_2017_Công_ty_Vàng_Bạc_Đá_Quý_Sài_Gòn.pdf.pdf    
 
Created at 24/04/2018 3:23 CH by Quách Duy
Last modified at 12/11/2018 1:41 CH by Quách Duy