Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Quyết định giao chỉ tiêu

Năm

2019

Đơn vị

Ủy ban nhân dân Thành phố

Tải về

1083-QD-UBND-20.3.2019-Tcty Liksin.pdf    
903-TB-UBND-12.3.2019-Tcty Samco.pdf    
Công ty TNHH MTV DVCI Quận 1.pdf    
Giao chi tieu danh gia 2019 Tcty DLSG 1739qdsigned.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty 27-7.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty Dược SG.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty MTĐT.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty Thủy lợi.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Củ Chi.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn.PDF    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 11.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 5.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 7.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 9.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên SG.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNXP.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Cty Hung Vuong.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_HFIC.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_SJC.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tcty Ben Thanh.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tcty Liksin.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tcty NNSG.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tcty Samco.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_TMSG.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tổng Công ty Văn hóa SG.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV.pdf    
 
Created at 18/06/2019 11:24 SA by Quách Duy
Last modified at 04/05/2020 3:24 CH by Mai Thị Thanh Huệ