Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Quyết định giao chỉ tiêu

Năm

2019

Đơn vị

Ủy ban nhân dân Thành phố

Tải về

QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty 27-7.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty Dược SG.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty MTĐT.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty Thủy lợi.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Củ Chi.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn.PDF    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 5.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 7.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên SG.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Công ty TNXP.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Cty Hung Vuong.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_HFIC.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_SJC.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tcty Ben Thanh.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tcty Liksin.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tcty NNSG.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tcty Samco.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_TMSG.pdf    
QĐ giao chỉ tiêu 2019_Tổng Công ty Văn hóa SG.pdf    
 
Created at 18/06/2019 11:24 SA by Quách Duy
Last modified at 18/06/2019 1:41 CH by Quách Duy