Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Quyết định giao chỉ tiêu

Năm

2020

Đơn vị

Sở Tài Chính

Tải về

1531-QĐ-UBND 08.5.2020 Giao tieu chi danh gia XLDNNN nam 2020 Tcty Ben Thanh.pdf    
213-QĐ-UB- Tiêu chí xếp loại DN 2020 DVCI Q3.pdf    
2177-QĐ-UBND ngày 15.6.2020 Giao chỉ tiêu đánh giá IPC 2020.txt    
CI Cần Giờ-Quyet dinh giao chi tieu 2020.txt    
Ci Gò Vấp-Quyet dinh giao chi tieu 2020.txt    
Cong ty 27-7.pdf    
Cty QLKT Dich vu Thuy loi.pdf    
FOSCO.pdf    
Giao chỉ tiêu 2020_CVCX.pdf    
Giao chỉ tiêu 2020_Thaocamvien.pdf    
Giao chỉ tiêu 2020_Thoatnuocdothi.pdf    
Giao chỉ tiêu 2020_Thủ Đức.pdf    
Q10 - Giao chỉ tiêu 2020.pdf    
Q7 - Giao tieu chi XLDN 2020.pdf    
Q8-Quyet dinh giao chi tieu 2020.txt    
Q9-Quyet dinh giao chi tieu 2020.txt    
QD GCTDG so 1714_QD_UBND ngay 19.05.2020 Cty SJC.pdf    
QĐ giao chi tieu danh gia HFIC 2020.pdf    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Cong ty CBTP Xuat khau Hung Vuong.txt    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Cong ty Duoc Sai Gon.txt    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Cong ty DVCI Huyen Cu Chi.txt    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Cong ty DVCI Quan 2.pdf    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Cong ty DVCI Quan 4.pdf    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Cong ty DVCI Quan 5.pdf    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Cong ty DVCI Quan 6.txt    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Cong ty DVCI Thanh nien xung phong.txt    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Cong ty Moi truong do thi.txt    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Tong Cong ty Cap nuoc Sai Gon.txt    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Tong Cong ty Co khi GTVT Sai Gon.txt    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Tong Cong ty In Bao bi Liksin.txt    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Tong Cong ty Thuong mai Sai Gon.txt    
QD giao chi tieu xep loai DN nam 2020-Tong Cong ty Xay dung Sai Gon.txt    
 
Created at 24/07/2020 9:04 SA by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 22/09/2020 4:10 CH by Mai Thị Thanh Huệ