Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Báo cáo tài chính năm

Năm

2021

Đơn vị

Sở Tài chính

Tải về

1. BCTC 2021 - TNXP.pdf    
1. BCTC_2021_TONG XAY DUNG_ME.pdf    
1.2 BCTC 2021 (KTĐL) Tổng công ty Xây dựng - hop nhat.pdf    
10. BCTC 2021 - Cty Duong sat do thi so 1.pdf    
10. BCTC kiem toan Hop nhat 2021-Du lich.pdf    
10.2 BCTC rieng 2021 Cong ty Me -Dulich.pdf    
11. Công ty TNHH MTV DVCI Quận 1 - BCTC kiem toan 2021.pdf    
11. Tổng cty Bến Thành - BCTC kiem toan 2021.pdf    
12. Công ty TNHH MTV DVCI Quận 2 - BCTC kiem toan 2021.pdf    
12. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - BCTC 2021 da kiem toan.pdf    
12.1 Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - BCTC kiem toan 2021 hop nhat .pdf    
13. BCTC 2021 IPC.pdf    
13. Công ty TNHH MTV DVCI Quận 3 - BCTC kiem toan 2021.pdf    
14. Bcao tai chinh kiem toan 2021 Dược SG.pdf    
14. BCTC 2021 DVCI Q4.pdf    
15. BCTC năm 2021-hợp nhất- HFIC.pdf    
15.2 BCTC năm 2021-HFIC-CTy Mẹ.pdf    
15.BCTC 2021-Cty DVCI Q.5.pdf    
16. BCTC 2021 (KTĐL) CI Quận 6.pdf    
17. BCTC 2021_DVCI Q7.pdf    
18. BCTC 2021-Cty DVCI Q.8.pdf    
19.Báo cáo tài chính năm 2021 DVCI Q9.pdf    
2. BCTC 2021 - MTĐT.pdf    
2. BCTC 2021 (KTĐL) Tổng công ty Công nghiệp - Cty mẹ.pdf    
2.2 BCTC 2021 (Chưa KTĐL) Tổng công ty Công nghiệp - Hợp nhất.pdf    
20. BCTC2021-Cty DVCI Q.10.pdf    
21.BCTC 2021-DVCI Quận 11.pdf    
22. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021-DVCI Quận 12.pdf    
23. BCTC 2021 DVCI Bình Thạnh.pdf    
24. Công ty TNHH MTV DVCI H.Cần Giờ - BCTC kiem toan 2021.pdf    
25. BCTC-kiem-toan-2021- DVCI Phu Nhuan.pdf    
26. BCTC 2021 DVCI QUận Thủ Đức.pdf    
27.Báo cáo tài chính kiểm toán 2021- DVCI Tân Bình.pdf    
28. BCTC 2021-Cty DVCI H. CC.pdf    
29. BCTC 2021-Binh Chanh.pdf    
3. Báo cáo tài chính 2021 FOSCO.pdf    
3. Tổng Địa ốc (Cty mẹ).pdf    
30. BCTC 2021_Cty DVCI Q. GV.pdf    
31. BCTC2021-Cty DVCI H. HM.PDF    
32 Công ty TNHH MTV DVCI H.Nhà Bè - BCTC kiem toan 2021.pdf    
4. BCTC 2021 - Cty QLKT Dich vu Thuy loi.pdf    
4. BCTC 2021 (Tổng công ty Cấp nước).pdf    
4.2 BCTC 2021 (KTĐL)- Tổng công ty Cấp nước Hợp nhất.pdf    
5. Bcao tài chinh kiem toan 2021 Liksin.pdf    
5. BCTC 2021 (Cty TNHH MTV Thảo cầm viên SG).pdf    
5.2 Bcao tai chinh hop nhat kiem toan 2021 - Liksin.pdf    
6. Báo cáo tài chính 2021Thoát nước Đô thị.pdf    
6. BCTC+ngoại bảng VHSG Cty Mẹ 2021.pdf    
6.2 BCTC + ngoai bang 2021 VHSG - Hop Nhat.pdf    
7. Bcao tai chinh kiem toan 2021 Samco_cty me.pdf    
7. BCTC 2021- Công viên cây xanh.pdf    
7.2 Bc tchinh hop nhat kiem toan 2021_Samco.pdf    
8. BCTC 2021 - Cty Hùng Vương.pdf    
8. BCTC 2021 - Cty me - Tcty Nong nghiep SG.pdf    
8.2.BCTC 2021 - Hop nhat - Tcty Nong nghiep SG.pdf    
9. BCTC 2021 - Cty 27.7.pdf    
9. Tổng cty Thương mại Sài Gòn - BCTC kiem toan 2021.pdf    
9.2 BCTC HN 2021 Thương mại Sài Gòn.pdf    
 
Created at 04/04/2022 3:28 CH by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 29/07/2022 10:19 SA by Mai Thị Thanh Huệ