Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Quyết định giao chỉ tiêu

Năm

2021

Đơn vị

Sở Tài chính

Tải về

1. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Tcty Xay dung Sai Gon.pdf    
10. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Cty Dich vu co quan nuoc ngoai FOSCO.pdf    
11. Giao chi tieu danh gia nam 2021 - Cty DVCI Q1.pdf    
11. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Tcty Bến Thành.pdf    
12. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Cty SJC.pdf    
13. Giao chi tieu danh gia nam 2021 - Cty DVCI Q3.pdf    
14. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Cty Duoc Sai Gon.pdf    
15. Giao chi tieu danh gia nam 2021 - Cty Dau tu Tai chinh Nha nuocTP.pdf    
16. Giao chi tieu danh gia nam 2021 - Cty DVCI Quận 6.pdf    
2. BCTC 6T 2021- Tcty Dia oc SG_Cty mẹ.pdf    
21. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Cty DVCI Q.11.pdf    
26. Giao chi tieu danh gia nam 2021 - Cty DVCI Q.Thủ Đức.pdf    
27. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Cty DVCI Q.Tân Bình.pdf    
3. Giao chi tieu danh gia nam 2021 - Cty Thanh niên xung phong.pdf    
3. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Tcty Cấp nước Sai Gon.pdf    
30. Giao chi tieu danh gia nam 2021 - Cty DVCI Q.Gò Vấp.pdf    
32. Giao chi tieu danh gia nam 2021 - Cty DVCI H. Nhà Bè.pdf    
4. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Cty Moi truong do thi.pdf    
4. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Tcty Công nghiệp Sài Gòn.PDF    
5. Giao chi tieu danh gia nam 2021 - Cty QLKTDV Thủy lợi.pdf    
5. Giao chi tieu danh gia nam 2021 - Tcty Co khi GTVT Sai Gon.pdf    
6. Giao chi tieu danh gia nam 2021 - Tcty Liksin.pdf    
6. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Cty CBTP Xuat khau Hung vuong.pdf    
7. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Tcty Nong nghiep Sai Gon.pdf    
8. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Cty Công viên cây xanh.pdf    
9. Giao chi tieu danh gia nam 2021- Cty Thoát nước Đô Thị.pdf    
 
Created at 04/04/2022 3:36 CH by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 29/07/2022 9:31 SA by Mai Thị Thanh Huệ