Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Chủ Sở Hữu: Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp; Quyết định giao chỉ tiêu, xếp loại và đánh giá doanh nghiệp

Báo cáo

Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp; Quyết định giao chỉ tiêu, xếp loại và đánh giá doanh nghiệp

Năm

2022

Đơn vị

Tải về

1 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG - BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
1. CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 - BCTC 6 THÁNG 2022.pdf    
1. TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG -BCTC 6 THÁNG 2022 (HỢP NHẤT).pdf    
1. TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN.pdf    
10. CÔNG TY FOSCO - BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
10. TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN -BCTC 6 THÁNG 2022 (HỢP NHẤT).PDF    
10. TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN- BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).PDF    
10. TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN.pdf    
11. DVCI QUẬN 1.pdf    
11. TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH.pdf    
12. CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN SJC.pdf    
12. CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN -BCTC 6 THÁNG 2022 (HỢP NHẤT).pdf    
12. CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN SJC - BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
12. DVCI QUẬN 2.pdf    
13. CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN.pdf    
13. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN.pdf    
13. DVCI QUẬN 3 .pdf    
14. CÔNG TY DƯỢC SÀI GÒN -BCTC 6 THÁNG 2022 (HỢP NHẤT).pdf    
14. CÔNG TY DƯỢC SÀI GÒN- BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
14. DVCI QUẬN 4.pdf    
15. CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HFIC.pdf    
15. CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ -BCTC 6 THÁNG 2022 (HỢP NHẤT).pdf    
15. CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ.pdf    
15. DVCI QUẬN 5.pdf    
16. CÔNG TY DVCI THANH NIÊN XUNG PHONG.pdf    
16. DVCI QUẬN 6.pdf    
17. DVCI QUẬN 7.pdf    
17. QUYẾT ĐỊNH GIAO CHỈ TIÊU CÔNG TY 27.7.PDF    
18. DVCI QUẬN 8.pdf    
19. CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ.pdf    
2. CÔNG TY TNHH MTV 27.7 - BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
2. TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC.pdf    
20. CÔNG TY KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI.pdf    
20. DVCI QUẬN 10.pdf    
21. CÔNG TY HÙNG VƯƠNG.pdf    
21. DVCI QUẬN 11.pdf    
22. DVCI QUẬN 12.pdf    
23. CÔNG TY CÔNG VIÊN CÂY XANH THÀNH PHỐ.pdf    
23. DVCI QUẬN BÌNH THẠNH.pdf    
24. CÔNG TY THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ.pdf    
24. DVCI CẦN GIỜ.pdf    
25. CÔNG TY TNHH MTV FOSCO.pdf    
25. DVCI QUẬN PHÚ NHUẬN.pdf    
26. DVCI QUẬN 1 .pdf    
26. DVCI QUẬN THỦ ĐỨC - BCTC 6 THÁNG 2022.pdf    
27. DVCI QUẬN TÂN BINH.pdf    
28. DVCI HUYỆN CỦ CHI - BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
28. DVCI QUẬN 3.pdf    
29. DVCI BÌNH CHANH.pdf    
29. DVCI QUẬN 4.pdf    
3. CÔNG TY TNHH MTV THANH NIÊN XUNG PHONG- BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
3. TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
3. TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN.pdf    
3. TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ.pdf    
30. DVCI QUẬN 5.pdf    
30. DVCI QUẬN GÒ VẤP.pdf    
31. DVCI QUẬN 6.pdf    
31. DVCI QUẬN HÓC MÔN- BCTC 6 THÁNG 2022 .pdf    
32. DVCI NHÀ BÈ.pdf    
32. DVCI QUẬN 7.pdf    
33. DVCI QUẬN 8.pdf    
34. CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9.pdf    
34. DVCI QUẬN 9.pdf    
35. DVCI QUẬN 10.pdf    
36. DVCI QUẬN 11.pdf    
37. DVCI QUẬN 12.pdf    
38. DVCI BÌNH THẠNH.pdf    
39. DVCI HUYỆN CẦN GIỜ.pdf    
4. 1TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN.pdf    
4. CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ - BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
4. TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP- BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
4. TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN.pdf    
40. DVCI PHÚ NHUẬN.pdf    
41. DVCI THỦ ĐỨC.PDF    
42. DVCI TÂN BÌNH.pdf    
43 DVCI CỦ CHI.pdf    
44. DVCI BÌNH CHÁNH.pdf    
45 DVCI GÒ VẤP.pdf    
46. DVCI Hóc Môn.pdf    
47. DVCI QUẬN HUYỆN NHÀ BÈ.pdf    
5. CÔNG TY LIKSIN.pdf    
5. CÔNG TY SAMCO-BCTC 6 THÁNG 2022 (HỢP NHẤT).pdf    
5. CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ DỊCH VỤ THỦY LỢI- BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
5. TỔNG CÔNG TY SAMCO- BTCT 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
6. CÔNG TY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HÙNG VƯƠNG- BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
6. CÔNG TY CÔNG NGHIỆP IN-BAO BÌ LIKSIN- BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
6. CÔNG TY LIKSIN.pdf    
6. TỔNG CÔNG TY LIKSIN.pdf    
7. CÔNG TY THẢO CẦM VIÊN - BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
7. CÔNG TY THẢO CẦM VIÊN - BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ)-đã nén.pdf    
7. TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
7. TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN -BCTC 6 THÁNG 2022 (HỢP NHẤT).pdf    
7. TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN.pdf    
8. CÔNG TY CÔNG VIÊN CÂY XANH - BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
8. CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN - BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
8. TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN -BCTC 6 THÁNG 2022 (HỢP NHẤT).pdf    
8. TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN.pdf    
9. CÔNG TY THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ.pdf    
9. TỔNG CÔNG TY SATRA.pdf    
9. TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN.pdf    
9. TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN-BCTC 6 THÁNG 2022 (MẸ).pdf    
 
Created at 28/07/2022 9:01 SA by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 17/08/2023 8:33 SA by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht