Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM

1161

Mô tả

 

Địa chỉ

67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Email

info@hfic.vn

Số điện thoại

(028) 3821 4244

Fax

(028) 3821 4243

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Trần Thị Kim Ngân
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

41

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0300535140

Ngành nghề kinh doanh

Huy động vốn để đầu tư trực tiếp, gián tiếp, cho vay các dự án hạ tầng KTXH và các ngành kinh tế quan trọng Thành phố cần ưu tiên đầu tư; Thực hiện ủy thác cho vay đầu tư; Thí điểm thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước;...

Vốn điều lệ

Bẩy nghìn tỷ, sáu trăm mười một tỷ, tám trăm linh năm triệu VND

Khối Công Ty

A. KHỐI TỔNG CÔNG TY

Số vốn điều lệ

7.611.805.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:39 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 27/04/2020 2:15 CH by System Account