Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN-TNHH MTV

1090

Mô tả

 

Địa chỉ

 

Email

quy0104@yahoo.com

Số điện thoại

 

Fax

 

Group Đại Diện

 

Người quản lý

 

Cấp độ

66

Site

 

Có phòng ban con

Yes

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

 

Ngành nghề kinh doanh

 

Vốn điều lệ

 

Khối Công Ty

A. KHỐI TỔNG CÔNG TY

Số vốn điều lệ

0

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 04/04/2016 1:49 CH by System Account