Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nuớc ngoài

2000

Mô tả

 

Địa chỉ

124 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Email

info@fosco.vn

Số điện thoại

(84-8) 38297594

Fax

(84-8) 38230439

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Nguyễn Thị Tuyết Nga
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

35

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

 0300540207

Ngành nghề kinh doanh

Cho thuê, quản lý văn phòng, tòa nhà, cung ứng và quản lý nguồn lao động

Vốn điều lệ

Hai trăm ba mươi tỷ, sáu trăm linh một triệu VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

230.601.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 28/03/2016 4:46 CH by System Account