Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác và Dịch vụ Thủy Lợi

2001

Mô tả

 

Địa chỉ

số 21 quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Email

imchcmc@vnn.vn

Số điện thoại

0838922258

Fax

0837961355

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Trần Thị Mỹ Châu
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

34

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0300649250

Ngành nghề kinh doanh

quản lý khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ

Sáu trăm năm mươi lăm tỷ, tám trăm chín mươi bốn triệu VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

655.894.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 19/04/2016 7:37 SA by System Account