Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP

2002

Mô tả

 

Địa chỉ

Số 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Email

ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn

Số điện thoại

 08.39141.900 – 08.39140.207

Fax

08.39141.903

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Phạm Hoàng Hạnh
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

33

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0300691622

Ngành nghề kinh doanh

Đầu tư, kinh doanh bất động sản, Thi công xây dựng, Giữ xe 2 và 4 bánh đúng giá;Phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông; Chăm sóc cây xanh;Cung cấp nước ngọt cho nhân dân huyện Cần Giờ; Quản lý và khai thác bến Phà Bình Khánh...

Vốn điều lệ

Hai trăm tám mươi bốn tỷ, bẩy trăm sáu mươi hai triệu VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

284.762.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 28/03/2016 4:47 CH by System Account