Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị

2005

Mô tả

 

Địa chỉ

42-44 Võ Thị Sáu phường Tân Định quận 1 Tp.HCM

Email

ngtanghai@gmail.com

Số điện thoại

38291975

Fax

38296680

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Dương Quang Thịnh
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

30

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0300438813

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động dịch vụ tang lễ; thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải không độc hại, độc hại; tư vấn lập các dự án đầu tư phát triển ngành vệ sinh công cộng thành phố, sản xuất phân bón hữu cơ, xây dựng công trình công ích, thoát nước và xử lý nước thải, phá dỡ các công trình xây dựng, vệ sinh nhà cửa và các công trình khác, chăm sóc và duy trì cảnh quan

Vốn điều lệ

Ba trăm linh bốn tỷ, bốn trăm bẩy mươi triệu VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

304.470.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 29/03/2016 11:40 SA by System Account