Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

2007

Mô tả

 

Địa chỉ

97-101 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Email

qtsc@qtsc.com.vn

Số điện thoại

0837155984

Fax

0837155985

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

28

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0300591882

Ngành nghề kinh doanh

Cho thuê văn phòng, cung cấp hạ tầng, dịch vụ viễn thông

Vốn điều lệ

Một trăm năm mươi bốn tỷ, bẩy trăm bẩy mươi chín triệu VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

154.779.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 25/03/2021 4:26 CH by System Account