Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Quỹ phát triển nhà ở TP

2008

Mô tả

 

Địa chỉ

 

Email

 

Số điện thoại

 

Fax

 

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

27

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

 

Ngành nghề kinh doanh

 

Vốn điều lệ

 

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

0

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 28/03/2016 4:52 CH by System Account