Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

2009

Mô tả

 

Địa chỉ

Số 7 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Email

quybaolanhtindung@hcgf.com.vn

Số điện thoại

38202574

Fax

38202801

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Lương Thị Minh Châu
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

26

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 8/3/2006 của Ủy Ban Nhân Dân TPHCM về thành lập Quỹ Bảo Lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM

Ngành nghề kinh doanh

Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM

Vốn điều lệ

Hai trăm ba mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi mốt nghìn, tám trăm sáu mươi ba VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

232.355.851.863

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 28/03/2016 4:52 CH by System Account