Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên

2010

Mô tả

 

Địa chỉ

Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Email

ketoan.tcvsg2011@gmail.com

Số điện thoại

38293728

Fax

38228309

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Nguyễn Huỳnh Ngọc Huệ
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

25

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0300426374

Ngành nghề kinh doanh

Quản lý các hoạt động giải trí Thảo Cầm Viên. Duy tu, bảo dưỡng chuồng trại và chăm sóc phát triển các loại thú, cây xanh trong khu vực. Tổ chức hoạt động về giáo dục bảo tồn các loại động, thực vật quý hiếm cho các đối tượng: học sinh, sinh viên và du khách. Nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác chăm sóc, phát triển và nhân giống bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm.
Kinh doanh các dịch vụ Thảo Cầm Viên.

Vốn điều lệ

Sáu trăm mười bẩy tỷ, một trăm mười sáu triệu, chín trăm bẩy mươi sáu nghìn, bẩy trăm hai mươi chín VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

617.116.976.729

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 05/04/2016 8:51 SA by System Account