Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty TNHH MTV  Công viên Cây xanh TP.HCM

2011

Mô tả

 

Địa chỉ

02  Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Email

congviencayxanh@vnn.vn

Số điện thoại

0838236565

Fax

0838295614

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

24

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0300426575

Ngành nghề kinh doanh

-Xây dựng công trình công ích, dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (hoạt động công ích: duy tu, cải tạo và xây dựng mới các công trình công cộng như: công viên, vườn hoa, vườn thú, cây xanh đô thị,...)

Vốn điều lệ

Ba mươi bẩy tỷ, tám trăm linh hai triệu, tám trăm bốn mươi lăm nghìn VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

37.802.845.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 16/08/2018 9:54 SA by System Account