Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty TNHHMTV Thoát nước Đô thị TP.HCM

2012

Mô tả

 

Địa chỉ

8 bis Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Email

thoatnuoc@udc.com.vn

Số điện thoại

02838230800

Fax

02838230688

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Nguyễn Thành Lộc
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

23

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0300430412

Ngành nghề kinh doanh

Quản lý vận hành, Duy tu, Sửa chửa Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; Quản lý dự án, Tư vấn khảo sát, Lập dự án và Thiết kế công trình thoát nước và xử lý nước thải.

Vốn điều lệ

Hai trăm hai mươi bẩy tỷ, sáu trăm sáu mươi bẩy triệu VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

227.667.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 21/03/2018 11:01 SA by System Account