Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 6

2018

Mô tả

 

Địa chỉ

42-44 đường Chợ Lớn, phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email

dvci.q6@tphcm.gov.vn

Số điện thoại

38767594

Fax

38767643

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Đoàn Thị Thiên Trang
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

17

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0301340105

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động công ích (quét dọn vệ sinh, thu gom và vận chuyển rác đô thị; quản lý duy tu, bảo dưỡng và xây dựng hệ thống thoát nước; quản lý, duy tu và phát triển cây xanh, bồn hoa, tiểu đảo trên địa bàn, ...)

Vốn điều lệ

Ba mươi tỷ, chín trăm linh năm triệu VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

30.905.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 04/04/2017 11:53 SA by System Account