Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7

2019

Mô tả

 

Địa chỉ

1414 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Email

Info@dichvucongichq7.com

Số điện thoại

37851441

Fax

37851588

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Lê Thị Ngoan
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

16

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0301455353

Ngành nghề kinh doanh

Xây dựng và Dịch vụ công ích

Vốn điều lệ

Hai mươi lăm tỷ, ba trăm tám mươi sáu triệu VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

25.386.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 01/04/2016 2:27 CH by System Account