Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10

2022

Mô tả

 

Địa chỉ

466 Nguyễn Chí Thanh, F.6, Q.10

Email

ctdvci.q10@tphcm.gov.vn

Số điện thoại

0839574730

Fax

0839574745

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Lê Thị Ngoan
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

13

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0301114000

Ngành nghề kinh doanh

Thu gom rác

Vốn điều lệ

Năm mươi ba tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

53.856.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 03/07/2023 12:54 CH by System Account