Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh

2031

Mô tả

 

Địa chỉ

110A5/4 Ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM

Email

dvcibinhchanh@yahoo.com

Số điện thoại

37603194

Fax

37603238

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Nguyễn Thành Lộc
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

4

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0301897104

Ngành nghề kinh doanh

dịch vụ công ích

Vốn điều lệ

Tám tỷ, bẩy trăm chín mươi ba triệu VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

8.793.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 20/07/2016 2:07 CH by System Account