Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn

2033

Mô tả

 

Địa chỉ

159/1 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Email

ctycihm@yahoo.com.vn

Số điện thoại

37128132

Fax

37103480

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Phạm Hoàng Sang
Grp_SoLaoDongTBXH

Cấp độ

2

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0301399684-1

Ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ Công ích, thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi.

Vốn điều lệ

Sáu tỷ, sáu trăm chín mươi triệu VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

6.690.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 28/03/2016 4:57 CH by System Account