Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Công ty  TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè

2034

Mô tả

 

Địa chỉ

2281/16 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email

ctydvcinb@gmail.com

Số điện thoại

0837829102

Fax

0837829274

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Grp_STTTT
Grp_SNV
Trần Văn Huấn
Grp_SoLaoDongTBXH
Lê Quốc Cường

Cấp độ

1

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0301434177

Ngành nghề kinh doanh

Thu gom rác thải; hoạt động dịch vụ tang lễ; Xây dựng nhà các loại (Chi tiết: Sửa chữa, nâng cấp nhà thuộc sở hữu Nhà nước phân cấp giao Huyện quản lý.)....

Vốn điều lệ

Mười ba tỷ, sáu trăm mười ba triệu VND

Khối Công Ty

B.KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

Số vốn điều lệ

13.613.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 21/04/2016 4:10 CH by System Account