Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN-TNHH MTV

1000

Mô tả

.

Địa chỉ

.

Email

 

Số điện thoại

0

Fax

 

Group Đại Diện

 

Người quản lý

 

Cấp độ

110

Site

 

Có phòng ban con

Yes

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

.

Ngày cấp MST

07/04/2016

Giấy phép kinh doanh

.

Ngành nghề kinh doanh

.

Vốn điều lệ

.

Khối Công Ty

A. KHỐI TỔNG CÔNG TY

Số vốn điều lệ

0

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 01/04/2016 11:56 SA by System Account