Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn  -TNHH MTV

1021

Mô tả

 

Địa chỉ

262 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Email

samco@samco.com.vn

Số điện thoại

0839200408

Fax

0839201876

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Nguyễn Thành Phát
Grp_SoLaoDongTBXH
Grp_STTTT
Grp_SNV

Cấp độ

99

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SG-TNHH MTV

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0300481551

Ngành nghề kinh doanh

Cơ khí chế tạo chuyên ngành giao thông vận tải; Bến bãi; Vận tải; Xây dựng công trình giao thông; Thương mại dịch vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Vốn điều lệ

Một nghìn tỷ, sáu trăm mười một tỷ, bốn mươi bẩy triệu VND

Khối Công Ty

A. KHỐI TỔNG CÔNG TY

Số vốn điều lệ

1.611.047.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:39 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 28/03/2016 4:39 CH by System Account