Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -TNHH MTV

1031

Mô tả

 

Địa chỉ

01 Công Trường Quốc Tế, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Email

Dinhvanbich67ag@gmail.com

Số điện thoại

0356303850

Fax

38241644

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Nguyễn Thị Tuyết Nga
Grp_SoLaoDongTBXH
Grp_STTTT
Grp_SNV

Cấp độ

92

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SG-TNHH MTV

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0301129367

Ngành nghề kinh doanh

- Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước và khai thác, sản xuất, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất – kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ khác về ngành nước.
- Sản xuất – kinh doanh vật tư, phụ tùng ngành cấp nước, thoát nước và các loại vật liệu xây dựng khác.
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cấu kiện bê tông, ống nước bê tông dự ứng lực, ống nhựa lõi thủy tinh sợi phục vụ cho các công trình cấp nước, thoát nước và các công trình chuyên ngành giao thông công chính.
- Xuất – nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ ngành cấp nước, thoát nước.
- Tổ chức đào tạo các lĩnh vực liên quan ngành nước.
- Tư vấn xây dựng được quy định trong quy chế quản lý đầu tư và xây dựng các công trình cấp nước, thoát nước; công trình dân dụng – công nghiệp và các công trình xây dựng chuyên ngành giao thông – công chính.

Vốn điều lệ

Bốn nghìn tỷ, sáu trăm bẩy mươi tám tỷ, ba trăm linh bẩy triệu VND

Khối Công Ty

A. KHỐI TỔNG CÔNG TY

Số vốn điều lệ

4.678.307.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:39 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 22/08/2019 8:55 SA by System Account