Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn  -TNHH MTV

1041

Mô tả

 

Địa chỉ

58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

Email

cns@cns.com.vn

Số điện thoại

02838255999

Fax

02838255858

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Lê Viết Ba
Grp_SoLaoDongTBXH
Grp_STTTT
Grp_SNV

Cấp độ

85

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

TÔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN-TNHH MTV

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0300713668

Ngành nghề kinh doanh

Chế biến tinh lương thực - thực phẩm; Hóa chất - Cao su, Nhựa; Cơ khí - Chế tạo máy; Điện tử - Công nghệ thông tin, Bán dẫn, Tự động hóa: ngành nghề liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính.

Vốn điều lệ

Hai nghìn tỷ, sáu trăm linh tám tỷ, bốn trăm sáu mươi hai triệu VND

Khối Công Ty

A. KHỐI TỔNG CÔNG TY

Số vốn điều lệ

2.608.462.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:39 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 14/07/2021 4:30 CH by System Account