Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn-TNHH MTV

1071

Mô tả

 

Địa chỉ

88 Trần Đình Xu - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Email

scpc@scpc.com.vn

Số điện thoại

39206606

Fax

39206734

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Trần Minh Khuê
Grp_SoLaoDongTBXH
Grp_STTTT
Grp_SNV

Cấp độ

74

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN-TNHH MTV

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

0303158155

Ngành nghề kinh doanh

(Doanh nghiệp không họat động in ấn; sản xuất, gia công, sửa chữa sản phẩm cơ khí; mua bán băng đĩa nhạc và hình tại trụ sở công ty và phải thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật)

Vốn điều lệ

Bốn trăm mười sáu tỷ, một trăm hai mươi ba triệu VND

Khối Công Ty

A. KHỐI TỔNG CÔNG TY

Số vốn điều lệ

416.123.000.000

Attachments

Created at 17/11/2014 2:39 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 04/04/2016 7:07 CH by System Account