Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SG-TNHH MTV

1030

Mô tả

 

Địa chỉ

 

Email

 

Số điện thoại

 

Fax

 

Group Đại Diện

 

Người quản lý

 

Cấp độ

93

Site

 

Có phòng ban con

Yes

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

 

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

 

Ngành nghề kinh doanh

 

Vốn điều lệ

 

Khối Công Ty

A. KHỐI TỔNG CÔNG TY

Số vốn điều lệ

0

Attachments

Created at 17/11/2014 2:38 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 04/04/2016 1:48 CH by System Account