Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên

Tổng Công ty Bến Thành -TNHH MTV

1101

Mô tả

 

Địa chỉ

 

Email

 

Số điện thoại

 

Fax

 

Group Đại Diện

 

Người quản lý

Nguyễn Thanh Bình
Grp_SoLaoDongTBXH
Grp_STTTT
Grp_SNV

Cấp độ

60

Site

 

Có phòng ban con

No

Hoạt Động

Yes

Phòng ban cha

TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH - TNHH MTV

Loại

Ngày cấp

17/11/2014

Mã số thuế

 

Ngày cấp MST

 

Giấy phép kinh doanh

 

Ngành nghề kinh doanh

 

Vốn điều lệ

 

Khối Công Ty

A. KHỐI TỔNG CÔNG TY

Số vốn điều lệ

0

Attachments

Created at 17/11/2014 2:39 CH by Quan Tri SQL Server
Last modified at 28/03/2016 4:42 CH by System Account