Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Doanh nghiệp phải công khai nội dung thông tin về Báo cáo tài chính

Content

​Ngày 20/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 171/2013/TT-BTC hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ. Thông tư quy định, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công khai thông tin tài chính thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý sau: Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu thực hiện việc công khai thông tin tài chính chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định hoặc thông tin, số liệu công khai thông tin tài chính sai sự thật.​

Attachments

Created at 10/11/2014 4:13 CH by System Account
Last modified at 10/11/2014 4:13 CH by System Account