Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thành lập Tổ tư vấn về mỹ thuật Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Content

UBND TPHCM đã quyết định thành lập Tổ tư vấn về mỹ thuật Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP, do Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận làm Tổ trưởng.
Tổ tư vấn có trách nhiệm góp ý, hỗ trợ chỉnh sửa mẫu phác thảo, giám sát quá trình thực hiện của tác giả, tư vấn về mặt chuyên môn mỹ thuật tượng đài cho Thành ủy, UBND TP để mẫu tượng đài đạt giá trị nghệ thuật cao nhất; thường xuyên báo cáo Thành ủy, UBND TP trong quá trình triển khai thực hiện.

Attachments

Created at 10/11/2014 4:13 CH by System Account
Last modified at 10/11/2014 4:13 CH by System Account