Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Hạn chế tối đa việc mở đường trong nội thành

Content

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Tổ Công tác thực hiện rà soát quy hoạch lộ giới đường trên địa bàn TP phối hợp với UBND các quận-huyện khẩn trương rà soát, xem xét để thống nhất danh mục các tuyến đường đề xuất không thực hiện theo lộ giới quy hoạch, giữ nguyên theo đường hiện hữu; điều chỉnh lộ giới hoặc hủy bỏ không thực hiện các đường dự phóng.

Attachments

Created at 10/11/2014 4:13 CH by System Account
Last modified at 10/11/2014 4:13 CH by System Account