Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2

Mã báo cáo

02-CCTCDN

Mô tả báo cáo

 

Loại báo cáo

Doanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách

Đơn vị

Nộp file

No

Kỳ báo cáo

Tháng

Nguồn

BieuMau02CCTCDN

Ngày nộp

9

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Grp_ChiCucTCDN

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 14/11/2014 2:11 CH by System Account
Last modified at 28/03/2016 5:01 CH by System Account