Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Báo cáo tài chính 6 tháng

Mã báo cáo

2

Mô tả báo cáo

 

Loại báo cáo

Báo cáo tài chính

Đơn vị

 

Nộp file

Yes

Kỳ báo cáo

Quý

Nguồn

http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData

Ngày nộp

 

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Nguyễn Trọng Hưng
Đặng Thị Minh Thư
Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Quách Duy

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 14/11/2014 2:11 CH by System Account
Last modified at 28/11/2016 10:26 SA by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht